За нас е удоволствие да работим за вашия комфорт!

yanimax - za nas

От създаването на фирмата през 1990г., основната дейност е строителство  /ново, преустройство, реконструкция, ремонт/ на територията на гр.Хасково и общината, Черноморието и гр.София в България и Гърция. Изпълнява строежи, както чрез възлагане, така и със собствени средства с цел продажба.

През годините фирмата се доказва на българския и европейския пазар с качество и професионализъм, за което са допринесли с компетентното си ръководство редица строителни, електро и ВиК инженери и стотици работници във всички сфери на строителството. Разполага със собствен цех за заготовка на армировка , PVC и AL дограма.

Членува в Камарата на строителите в България.Вписана в Централния професионален регистер на стрителя и притежава удостоверение за строежи първа група– от трета до пета категория, четвърта група – трета категория и пета група.

Сертифицирана по ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005